Printer-friendly version
FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące kursu i projektu


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 09:32 )
Answer:
  1. Każdy uczestnik kursu blended learning jest zobowiązany do zaliczenia 4 modułów on-line (zaliczenie po zatwierdzeniu sprawozdania przez Moderatora, który udziela wsparcia nauczycielowi), wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym przez Trenera EG czy szkolnego Lidera EG (lista na stronie www Edukacji globalnej) oraz w webinarium.
  2. Z założenia udział w szkoleniu on-line kończy się przygotowaniem inicjatywy i / lub projektu edukacyjnego. Warto więc przejść krok po kroku przez poszczególne moduły kursu, aby w efekcie zaplanować projekt do realizacji w TEG (Tygodniu Edukacji Globalnej).
  3. Nauczyciel nie uczestniczący w kursie blended learning może zgłosić projekt edukacyjny do konkursu. Wskazane jest jednak, aby był poprzedzony zaliczeniem kursu .
Keyword(s):
Question:
(Last edited: sobota, 15 wrzesień 2012, 11:49 )
Answer: TAK, jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.
Keyword(s):
Question:
(Last edited: sobota, 15 wrzesień 2012, 11:46 )
Answer: TAK, to konieczny element kursu.
Keyword(s):
Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 09:24 )
Answer: TAK, zadania muszą być wykonywane z uczniami, a w sprawozdaniu odpowiadamy na zadane pytania, przedstawiamy konkretne pomysły.
Keyword(s):
Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 09:23 )
Answer: Projekt może powstać wspólny, przygotowany przez zespół 2-3 nauczycieli w szkole, zgodnie z założeniami projektu.
Keyword(s):
Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 08:36 )
Answer: Tak, w kursie on-line może jednocześnie uczestniczyć kilka osób z jednej szkoły.
Keyword(s):

J

Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 09:19 )
Answer: Wskazane jest, aby każdy nauczyciel zadania wykonał samodzielnie, a tym samym przesłał sprawozdanie osobno, chyba że zakładamy od początku zadanie projektowe, w którym pracuje 2-3 nauczycieli. Sprawozdanie powinno być wysłane jednak przez każdego nauczyciela - jako potwierdzenie własnego wkładu w realizację zadania/projektu. Każdy nauczyciel opisuje swoją część, z zaznaczeniem wspólnego działania w podjętym zadaniu. Ważna jest obecność każdego uczestnika kursu na platformie. Zaświadczenie ukończenia jest dla osoby, a nie dla zespołu.
Keyword(s):

M

Question:
(Last edited: sobota, 15 wrzesień 2012, 11:44 )
Answer:
Kurs e-learning jest prowadzony metodą blended learning - mieszaną (hybrydową), czyli w przypadku naszego kursu łączy w sobie trzy elementy:
  1. 4-modułowe szkolenie on-line realizowane na platformie szkoleniowej Moodle, gdzie uczestnik pozostaje pod opieką Moderatora, który ma za zadanie wsparcie nauczyciela w realizacji zadań;
  2. szkolenie stacjonarne (tradycyjne) "face to face", gdzie spotykamy się z realu z uczestnikami grupy; to szkolenie stanowi element łączący moduły on-line i jest obowiązkowe dla uczestnika kursu;
  3. webinarium (spotkanie on-line typu seminarium).
Keyword(s):

N

Question:
(Last edited: czwartek, 13 wrzesień 2012, 09:27 )
Answer: NIE, to nie będzie lekcja do przeprowadzenia, a będzie to spotkanie on-line (seminarium) Trenera z nauczycielami na podany wcześniej temat (2 godz. dyd.), spotkanie może służyć rozwiązaniu problemu, ewaluacji.
Keyword(s):